Adrenalin – từ mới đã xuất hiện trong phần xét hỏi..?

Vấn nạn ngành y

Trong trường hợp phải đứng trước lằn ranh sinh tử, người thầy thuốc phải nhanh chóng quyết định chọn một phương pháp gây hại ít hơn để giải quyết ngay tình huống khẩn cấp, rồi mới từ từ giải quyết tiếp các hậu quả.

Chấp nhận một hậu quả xảy ra chậm, hoặc ít ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân để đánh đổi lấy một tình trạng gây hậu quả tức thì, đó chính là nguyên tắc tối thượng của cấp cứu.

Trong tình huống nguy kịch, không có chuyện phải chẩn đoán chắc chắn rồi mới giải quyết, mà phải vừa điều trị vừa chẩn đoán.

Đã có một tổng kết, rằng 30% công việc của người bác sĩ làm ở phòng cấp cứu hồi sức là để giải quyết hậu quả của những việc làm trước đó.

Quay lại chuyện bác sĩ Lương.

Trong tình huống một lúc có đến hàng loạt bệnh nhân có dấu hiệu đe dọa đến tính mạng như thế, làm gì có chuyện phải cân nhắc chuyện Adrenalin không được dùng ở bệnh nhân suy thận.

Không biết những người xét xử có biết được rằng, bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo, có nghĩa là hai quả thận đã ngưng làm việc từ lâu?

(Theo FB Công lý cho BS Hoàng Công Lương)