Ngủ đi con ! Chàng trai vừa sáu tuổi !

Góc bàn luận

NGỦ ĐI !

(Vũ Kết Đoàn)

Ngủ đi con ! Chàng trai vừa sáu tuổi !
Sớm thứ hai ! Như buổi trước đến trường
Xe đưa đón ! Còn hối hả trăm đường
Cô phụ trách ! Mải vấn vương mùa hạ ?

Ngủ đi con ! Chẳng cần gì vội vã
Để quên đi ! Bao vất vả tuổi thơ
Mới tháng tám ! Mà mướt mải i tờ
Ngày hai buổi ! Sớm tinh mơ thức giấc !

Ngủ đi con ! Kệ mưa phùn gió bấc
Kệ trường kia ! Bao thang bậc tốt tươi
Mặc lớp kia ! Cô chủ nhiệm tình người
Hãy thanh thản ! Bay về nơi xa cách !

Ngủ đi con ! Cứ bỏ mặc đèn sách
Đừng hỏi bố ! Kẻ tắc trách là ai
Đừng hỏi mẹ ! Ngày khai giảng còn dài
Vào lớp một ! Sao đôi vai trĩu nặng ?

Ngủ đi con ! Hay về nơi thanh vắng
Chẳng khổ đau ! Chốn tĩnh lặng thần tiên
Xa trần gian ! Trút bỏ mọi buồn phiền
Đừng hỏi nữa ! An nhiên miền cực lạc !

(Hà Nội, 6/8/2019)