Trục lợi tâm linh

Phó Giáo sư Lê Quý Đức cho rằng, Phật giáo nên cấm việc tổ chức dâng sao giải hạn tại các chùa. Các nhà sư không nên làm việc đó. Nhiều người tin rằng trong năm bị...

Xem thêm