Phát biểu cuối cùng của Thứ trưởng Lê Hải An tại Đà Nẵng

Thời sự

Việc đào tạo nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh bình đẳng với các nước trong khu vực và trên thế giới là yêu cầu bắt buộc để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đã phát biểu như vậy tại hội thảo triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục đại học. Hội thảo được tổ chức ngày 16-10 tại Đà Nẵng.

Theo ông An, nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng khung trình độ quốc gia nhằm đảm bảo trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu kinh tế-xã hội, cung cấp sự linh hoạt và tiến bộ cho người học và có được sự công nhận quốc tế.

Việt Nam đã là thành viên Cộng động kinh tế ASEAN (AEC), tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)… Do đó, việc đào tạo nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới là yêu cầu bắt buộc.

Theo Thứ trưởng, để triển khai VQG cho giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe; các hiệp hội, doanh nghiệp và các bên liên quan xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo. Từ đó giúp các trường rà soát, phát triển chương trình đào tạo, thống nhất về những chuẩn mực tối thiểu về đầu ra cho từng ngành/khối ngành.

Thứ trưởng cũng cho hay luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã có hiệu lực từ ngày 1-7-2019. Theo quy định của Luật, tất cả chương trình đào tạo của các trường trong thời gian tới cần được rà soát, điều chỉnh, cập nhật hoặc phát triển mới đều phải phù hợp với chuẩn chương trình theo quy định của Luật.

Theo Thứ trưởng An, điều này rất phù hợp với việc triển khai thực hiện VQF vì khi phát triển một chương trình đào tạo cần phải đặt chuẩn đầu ra. Việc triển khai VQF cũng cần quan tâm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng đào tạo, làm tiền đề cho việc di chuyển lao động tự do trong khu vực ASEAN và trên thế giới được thuận lợi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An phát biểu tại hội thảo triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục đại học. Ảnh: T.AN

Tại hội thảo, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến về xây dựng chuẩn đầu ra và xây dựng chuẩn cho chương trình. Trên cơ sở đó Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế sẽ tham mưu, đề xuất Thủ tướng triển khai VQF sao cho hiệu quả, đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

T.AN / PLO