Top 20 trường đại học trên thế giới có sinh viên tốt nghiệp siêu giàu

Nhìn ra Thế giới

 Trong danh sách 20 trường vừa được Wealth-X công bố, có tới 17 trường đại học của Mỹ. Đại học Harvard đứng đầu bảng xếp hạng.

Mỗi năm, Wealth-X lại công bố bảng xếp hạng các trường đại học và cao đẳng trên thế giới có nhiều cựu sinh viên sở hữu giá trị tài sản ròng cực lớn (gọi tắt là UHNW), từ 30 triệu USD trở lên.

Điểm nổi bật trong danh sách này là tất cả các trường đều có gần 2.000 cựu sinh viên UHNW trở lên, 5 trường hàng đầu vượt qua con số 3.000.

Riêng nước Mỹ, có tới 17/20 trường lọt vào danh sách, 6 trong số 8 trường đại học thuộc Ivy League được xướng tên.

Cambridge, Oxford  (Anh) và INSEAD (Pháp) là 3 trường duy nhất ngoài các trường của Mỹ lọt vào danh sách này.

Mặc dù Đại học Harvard đứng đầu về số lượng cựu sinh viên giàu có nhất, nhưng Đại học Chicago có tỷ lệ cựu sinh viên UHNW cao nhất.

Đại đa số cựu sinh viên UHNW từ các trường này đều là những người tài năng và tự lập.

Danh sách cụ thể của 20 trường đại học như sau:

1: Đại học Harvard

Top 20 trường đại học trên thế giới có sinh viên tốt nghiệp siêu giàu
Đại học Harvard.

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 1.830

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 1,9 nghìn tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 13.650

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 4,8 nghìn tỷ USD

2: Đại học Stanford

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 775

Sự giàu có của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 1,1 nghìn tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 5.580

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 2,9 nghìn tỷ USD

3: Đại học Pennsylvania

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 744

Sự giàu có của cựu sinh viên UHNW: 731 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 5,575

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 1,8 nghìn tỷ USD

4: Đại học Columbia

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 516

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 621 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 3.925

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 1,5 nghìn tỷ USD

5: Đại học New York

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 456

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 279 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 3.380

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 712 tỷ USD

6: Học viện Công nghệ Massachusetts

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 351

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 380 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.785

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 990 tỷ USD

7: Đại học Cambridge

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 259

Sự giàu có của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 115 tỷ đô la

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.760

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 390 tỷ USD

8: Đại học Northwestern

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 365

cựu sinh viên UHNW được biết đến: 145 tỷ đô la

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.725

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 389 tỷ USD

9: Đại học Nam California

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 319

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 188 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.645

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 548 tỷ USD

10: Đại học Chicago

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 326

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 286 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.405

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 707 tỷ USD

11: Đại học Yale

Top 20 trường đại học trên thế giới có sinh viên tốt nghiệp siêu giàu
Thư viện tưởng niệm Sterling trong khuôn viên Trường Đại học Yale.

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 358

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 311 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.400

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 777 tỷ USD

12: Đại học California, Berkeley

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 295

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 249 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.385

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 760 tỷ USD

13: Đại học Oxford

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 218

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 120 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.290

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 349 tỷ USD

14: Đại học Cornell

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 299

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 179 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.245

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 483 tỷ USD

15: Đại học Texas tại Austin

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 332

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 185 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.195

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 463 tỷ USD

16: Đại học Princeton

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 309

cựu sinh viên UHNW được biết đến: 496 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.180

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 1,1 nghìn tỷ USD

17: Đại học Notre Dame

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 316

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 61 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 2.085

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 179 tỷ USD

18: Đại học Michigan

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 281

Tài sản của cựu sinh viên UHNW được biết đến: 282 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.970

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 691 tỷ USD

19: INSEAD

Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 174

Tài sản cựu sinh viên UHNW được biết đến: 107 tỷ USD

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.965

Tổng tài sản của cựu sinh viên UHNW ước tính: 356 tỷ USD

20: Đại học California, Los Angeles

Top 20 trường đại học trên thế giới có sinh viên tốt nghiệp siêu giàuĐại học California, Los Angeles.Cựu sinh viên UHNW được biết đến: 277

Sự giàu có của cựu sinh viên UHNW: 140 tỷ đô la

Tổng số cựu sinh viên UHNW ước tính: 1.945

Tổng tài sản cựu sinh viên UHNW ước tính: 375 tỷ USD

Khánh Hòa (Theo cnbc và Wealth-X)