Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ: Vậy mà đất nước mãi không khá lên

Thời sự

24 ngàn tiến sĩ mà đất nước vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Ngay cả con ốc vít cho Samsung còn chưa làm được, chả hiểu tiến sĩ để làm gì?

– Câu chuyện đào tạo tiến sĩ ở Học viện Khoa học Xã hội đang nhận được sự quan tâm của xã hội. Mỗi năm Học viện được giao khoảng 350 chỉ tiêu tiến sĩ, có người thống kê cứ hơn một ngày thì có một tiến sĩ ra lò? Ý kiến của Bộ thế nào?

– Từ năm 2011, cơ sở đào tạo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh các trình độ trong phạm vi được quy định tại Thông tư 57/2011, không còn việc nhà nước “giao chỉ tiêu” nữa. Năm 2010, Học viện Khoa học Xã hội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 17 Viện nghiên cứu thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trước đó đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ. Như vậy, việc thành lập Học viện không phải hình thành một cơ sở đào tạo mới mà là hợp nhất bộ phận quản lý đào tạo của các Viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội với mong muốn công tác quản lý đào tạo được chuyên nghiệp và tiết kiệm hơn.

Quyền vụ trưởng Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết, trong 24.000 tiến sĩ cả nước thì có 15.000 người công tác tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng.

Chỉ tiêu của Học viện hiện nay là tổng chỉ tiêu của 17 Viện nghiên cứu thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Nếu chia bình quân cho các viện nghiên cứu thì số chỉ tiêu của mỗi cơ sở đào tạo không phải quá lớn. Theo quy định hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang kiểm tra, xử lý những đơn vị xác định chỉ tiêu không đúng quy định.

Luận án tiến sĩ phải làm trong nhiều năm. Số lượng nghiên cứu sinh bảo vệ luận án trong một khoảng thời gian không phải là yếu tố phản ánh chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ ở Việt Nam còn chưa cao như ở các nước phát triển. Việc nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, đặc biệt là đào tạo trình độ tiến sĩ vừa là vấn đề cần thiết, vừa là khó khăn trong điều kiện khả năng đầu tư cho đào tạo và mức học phí của nghiên cứu sinh đều còn khiêm tốn…

Tuy nhiên, cơ quan quản lý và cơ sở đạo tạo sẽ phải quyết tâm thực hiện trong thời gian tới để ngày càng đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

– Rất nhiều người nhận xét là các đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ ở Học viện Khoa học Xã hội chỉ tương đương đề tài tốt nghiệp cử nhân. Bộ kiểm tra, giám sát các đề tài như thế nào?

Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ: Vậy mà đất nước mãi không khá lên

– Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, trong đó quản lý chất lượng đào tạo thông qua việc quy định điều kiện (đăng ký mở ngành; số lượng và trình độ giảng viên…), tiêu chí của luận án, quy trình tổ chức thực hiện… Còn việc “kiểm tra các đề tài nghiên cứu” cụ thể thì quy chế đào tạo đã quy định chủ yếu thuộc thẩm quyền của chuyên môn (người hướng dẫn, các hội đồng chấm, người phản biện độc lập, người thẩm định) và cơ sở đào tạo. Khi có nhiều người nhận xét đề tài không tốt thì cơ sở đào tạo, người hướng dẫn, hội đồng chấm luận án… nên kiểm tra, cân nhắc kỹ.

Nếu các nhà chuyên môn thấy đề tài cần thiết nghiên cứu, đúng tầm là một luận án tiến sĩ, nội dung luận án có chất lượng… thì tác giả luận án cần thuyết minh rõ về sự cần thiết nghiên cứu, mục tiêu, ý nghĩa của việc nghiên cứu để không gây bức xúc dư luận. Cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ có quyền tự chủ trong tuyển sinh và đào tạo thì phải có trách nhiệm đảm bảo chất lượng đào tạo và giải trình với cơ quan quản lý và với xã hội về chất lượng đào tạo.

(Theo vnexpress.net)